Motivasi Menulis

Kerajaan Turki Usmani

Kerajaan Usmani - Pendiri kerajaan ini  adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira- kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad kesembilan atau kesepuluh, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan- serangan Mongol pada abad ke 13 M, mereka melarikan diri ke arah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah- tengah saudara- saudara mereka, orang- orang Turki Seljuk di dataran Tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertoghrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II , Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat mereka, Sultan Aluddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota. 

Ilustrasi
Ertoghrul meninggal dunia tahun 1289 M. Kepemimpina dilanjutkan oleh puteranya, Usman. Putera Ertoghrul inilah yang disebut sebagai pendiri kerajaan Usmani. Usman memerintah antara tahun 1290 M – 1326 M. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng- benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. Pada tahun 1300 M, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk rum ini kemudian terpecah- pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang sering juga disebut Usman I. 1300 M setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broessa tahun 1317 M, kemudian pada tahun 1326 M dijadikan sebagai ibu kota kerajaan.

Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong- golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. 

Pada masa Turki Usmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektasyi dan Tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat bektasyi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Jenissari, sehingga mereka sering disebut Tentara Bektasyi, semsntara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam membimbing Jenissari Bektasyi.            

Labels: Ilmu Pendidikan Islam, islam

Thanks for reading Kerajaan Turki Usmani. Please share...!

0 Komentar untuk "Kerajaan Turki Usmani"

Back To Top