Motivasi Menulis

Macam-macam Piramida Penduduk


1) Piramida Penduduk Muda (A) 
Grafik ini menggambarkan penduduk yang tumbuh. Jadi, jumlah pertambahannya masih terus meningkat, jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian.


Piramida penduduk

2) Piramida Penduduk Stasioner (B)
Grafik ini menunjukkan penduduk yang tidak berubah-ubah, jumlah kelahiran dan kematian dalam keadaan seimbang.

3) Piramida Penduduk Tua (C)
Bentuk ini menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat daripada angka kematian. Bila hal ini terjadi terus-menerus,akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk daerah/ negara yang bersangkutan.
Labels: geografi

Thanks for reading Macam-macam Piramida Penduduk. Please share...!

0 Komentar untuk "Macam-macam Piramida Penduduk"

Back To Top